Disclaimer & Privacybeleid

 

Privacyverklaring B&B De Veluwsche VOF (Glundr)

 

Voor B&B De Veluwsche VOF (hierna aangeduid met haar handelsnaam: Glundr) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Glundr is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2020.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Wij slaan persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan gegevens die voor facturatie of versturing noodzakelijk zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken gebruik van het hotelsysteem Roomraccoon. In dit systeem worden uw gegevens verwerkt en bewaard.

Met Roomraccoon hebben wij een verwerkersovereenkomst.
U kunt de privacyverklaring van Roomraccoon opvragen via info@roomraccoon.com.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@glundr.com

 

 

Disclaimer

Deze website, alsook de inhoud ervan, is eigendom van B&B De Veluwsche VOF (hierna aangeduid met haar handelsnaam: Glundr). De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.

Glundr spant zich in dat de informatie op deze website juist en volledig is, al geeft zij hiervoor geen enkele garantie. Glundr is dan ook in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website.

Glundr behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover Glundr geen controle heeft. Glundr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.