Algemene voorwaarden | Huisregels

Algemene voorwaarden B&B De Veluwsche VOF

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing. Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te raadplegen. Navolgende voorwaarden gelden in aanvulling op de voorwaarden van KHN en in geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden prevaleren onderstaande artikelen.

Artikel 1: dienstverlening

Het door B&B De Veluwsche VOF (hierna aangeduid met haar handelsnaam: Glundr) verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: betaling

2.1 Betaling overnachting & wellness: betaling geschied achteraf tegelijk bij het uitchecken of op verzoek op rekening vooraf aan het verblijf.

2.2 Betaling vergaderruimte & Events: bij boeking van een bijeenkomst of event vragen we een aanbetaling van 50%. Het restant dient 14 dagen na event-datum of factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 3: annulering

3.1 Overnachting & wellness: In geval van annulering tot 3 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht (mits geannuleerd vóór 12.00 uur). In geval van annulering nadien of indien de gast niet komt opdagen (no-show) worden de kosten van de totale reservering in rekening gebracht.

3.2 Annulering Vergaderruimte

 • Tot 6 weken kosteloos annuleren
 • vanaf 6 tot 2 weken voor aanvang, som van de aanbetaling.
 • Vanaf 2 weken voor aanvang: 100% van de som voor gebruik van de locatie inclusief btw. Bij het direct verplaatsen van de bijeenkomst of event in dezelfde periode tot 7 dagen voor aanvang; 50% restitutie.
 • Vanaf 2 weken tot 0 dagen: 100% van de totale reservering inclusief btw

3.3 Annulering meerdaags events

Onze locatie is populair voor events en retreats. Deze worden vaak ver vooruit geboekt. Het op korte termijn annuleren van deze boeking is voor ons zeer kostbaar aangezien dit betekent dat we deze data niet meer voor andere events in kunnen zetten. We horen dan ook zo ver mogelijk van te voren of het event doorgang kan vinden maar uiterlijk;

 • Tot 8 weken kosteloos annuleren
 • vanaf 8 tot 6 weken voor aanvang, som van de aanbetaling.
 • Vanaf 6 tot 2 weken voor aanvang: 100% van de som voor gebruik van de locatie inclusief btw. Bij het direct verplaatsen van de bijeenkomst of event in dezelfde periode tot 7 dagen voor aanvang; 50% restitutie.
 • Vanaf 2 weken tot 0 dagen: 100% van de totale reservering inclusief btw

Artikel 4: groepen

Vanaf 3 kamers valt een reservering onder een groepsreservering. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

 • Bij annulering meer dan 1 maand vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aankomstdatum wordt 50% van de reservering in rekening gebracht.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen wordt 75% van de reservering in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 5: opties

Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, vervalt, zonder dat daartoe door Glundr een opzegging vereist is. Bij een aanvraag op dezelfde datum, dan dient uiterlijk binnen 2 dagen aangegeven te worden of de optie definitief wordt.

Artikel 6: aansprakelijkheid hotel

Glundr is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotel.

Artikel 7: aansprakelijkheid gast

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het hotel ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 8: verplichtingen

Glundr is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst met de gast te beëindigen indien een gast of degenen die de gast vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden danwel zich op dusdanige wijze gedragen dat de orde, rust en exploitatie van het hotel daardoor kunnen worden verstoord.

Glundr kan te allen tijde een gast weigeren.

Huisregels

Inchecken
Inchecken kan op de dag van boeking vanaf 16:00 uur. Wenst u op een ander tijdstip te komen dan vernemen we het graag en zorgen we ervoor dat we u persoonlijk kunnen ontvangen.

Uitchecken
Uitchecken kan ‘s-ochtens tussen 8:00 en 11:00 uur
Bagage mag in overleg bij ons blijven staan als u pas later op de dag wilt vetrekken.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan

Roken
Het is niet toegestaan in de binnenruimten van Glundr! te roken. Roken op een buitenterras mag, mits dit niet tot overlast leidt tot de andere gasten.

Ontbijtcafé
In het ontbijtcafé kan worden ontbeten tussen 8:00 uur en 10:00 uur ’s-ochtends. In overleg zijn andere tijden mogelijk.

De rest van de dag (tot 22:00 uur ivm Corona maatregelen), mag u gebruik maken van deze ruimte en is het gebruik van koffie en thee inbegrepen. Voor het gebruik van andere drankjes, verzoeken we u de ‘borrelbon’ in te vullen. De kosten van dit verbruik, worden bij het uitchecken verrekend.

Geluid
Wij vragen u tijdens het verblijf rekening te houden met andere gasten. Alle muziek en elk ander geluid, moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat.
Verzoek om geen lawaai te maken tussen 22:00 uur ‘s-avonds en 07:00 uur ‘s-ochtends in verband met de (nacht-)rust van onze overige gasten.

Alcohol en (soft) drugs
Alcoholmisbruik en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.

Vernieling
Het toebrengen van schade en ontvreemden van de kamer en/of inventaris, zal in rekening worden gebracht bij de veroorzaker of hoofdelijk aansprakelijke persoon. Mocht er onverhoopt toch iets beschadigd zijn, laat het ons weten.

Wifi
In het hele pand kunt u gebruik maken van gratis wifi. De gegevens van het wifi netwerk zijn te vinden op de kamer en in de algemene ruimte..

Kaarsen
Kaarsen zijn niet toegestaan ivm brandgevaar.

Parkeren
U kunt uw auto parkeren op ons eigen parkeerterrein. Het terrein wordt ‘s-avonds afgesloten maar is voor u als gast te betreden met uw kamersleutel.
Op het parkeerterrein is ook elektrische laadpaal aanwezig.
Eventueel een motor, scooter, golfspullen of andere zaken, kunnen in een afgesloten fietsenstalling worden geplaatst.
Mocht u uw auto liever helemaal uit het zicht parkeren, dan kunt u in overleg met ons de auto binnen parkeren.

Brandalarm
Als u het brandalarm hoort, verlaat u uw kamer onmiddellijk. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een gast, zal de eventuele vervolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.

Babybed
Op verzoek kunt u gebruik maken van een babybed met bijbehorend beddengoed.

Betalingen
De betalingen van de kosten van gebruik van de kamers / wellness / Huijskamer, gaan per voorkeur via Pin of Creditcard.

Dieetwensen en allergieën
Uiteraard kunnen wij rekening houden met dieetwensen en allergieën.
Wanneer u dit van te voren aangeeft, kunnen wij een hier rekening mee houden. Het is raadzaam dat diegene met een (zware) allergie, zelf contact met ons opneemt om de mogelijkheden en alternatieven door te spreken.

Mocht u aanvullende vragen hebben over onze huisregels dan kunt altijd contact met ons opnemen.
We wensen u een prettig verblijf bij Glundr!